Avfallshåndtering

Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) - krav om avfallshåndtering og avfallsplan

Varighet
3 timer dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap om krav fra myndighetene og ikke minst praktiske tips om avfallshåndtering på byggeplass.

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Anleggsledere, prosjektleder og alle som jobber på byggeplass.

Kursinnhold

Endringer i Plan- og bygningsloven fra 1. juni 2010, med tilhørende forskrifter, stiller krav til avfallshåndtering ved nybygg, riving og rehabilitering; 60 % av avfallet skal kildesorteres på byggeplass og avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal utarbeides.

Kurset går over tre timer og temaen er: 

  • Byggavfall – Hva er problemet? Kort om regelverk og krav
  • Avfallsplan og kildesortering på byggeplass, hvorfor og hvordan? Det gis eksempler på smarte løsninger og foredraget viser også hvordan en avfallsplan skal fylles ut
  • Materialer i bygg som er farlig avfall
  • Oppgave med felles gjennomgang – Utarbeidelse av avfallsplan ved hjelp av et enkelt verktøy som deles ut til kursdeltakerne

Foreleserne på kurset har flere års erfaring med myndighetsutøvelse av BA-avfall fra Oslo kommune. De siste årene har foreleserne arbeidet som miljørådgivere med BA-avfall som spesialområde og de har holdt en rekke kurs og foredag om dette over hele landet. Videre har De foretatt flere hundre miljøkartlegginger av blant annet skoler, sykehus, kontorer, boliger og tekniske installasjoner og bygg.

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf

23 08 75 34.