Trøndersk HMS konferanse

EBA, Håndverkerforeningen, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer byggebransjen i Trøndelag til Årets HMS konferanse. Årets konferanse har blant annet fokus på det kontinuerlige arbeidet for å sikre seriøse og gode arbeidsforhold for begge kjønn i bygge- og anleggsbransjen, ny regler for innleie, sikker lossing på byggeplass og ergonomiske utfordringer i næringen

Varighet
1 dag(er)

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Ledere, mellomledere, prosjektledere, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige, byggherre, driftsledere, eiendomsutviklere, rådgivere og offentlige myndigheter

Kursinnhold

 «Også årets HMS-konferanse vil ha et flerdelt fokus. Vi setter blant annet fokus på hva som skjer etter innføringen avde nye reglene for innleie i byggebransjen.

Vi retter også fokus mot kvinner i bygge-og anleggsbransjen. Alle er enige om at vi ønsker flere kvinner i næringen. Men hvordan tar vi i mot dem? Og hva gjøres for å sikre byggenæringen som en attraktiv næring for begge kjønn?

Vi ser også nærmere på ulike høyaktuelle HMS-tema for bransjen. Hva gjør de ulike aktørene for å sikre god HMS? Ergonomiske utfordringer, tilrettelegging for lasting og lossing på hektiske byggeplasser og status for A-krim-senteret i Trondheim er andre tema som blir berørt.

Velkommen til en spennende konferansedag 5. mars!»

Programmet kan lastes ned her