Entreprenørskolen

Læring i det daglige arbeidet utgjør den viktigste kilden til kompetanseutvikling, men det er også behov for påfyll og impulser fra andre miljøer. Ansatte som får anledning til å videreutvikle seg, får en positiv holdning til sin bedrift og til næringen. Denne kompetansehevingen er Entreprenørskolen med på å videreutvikle. EBA tilbyr også nettkurs / e-læring gjennom Byggenæringens Nettskole.

Kurs_large.jpg

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr nesten 30 ulike kurs innen 4 ulike fagområder: Jus, tekniske fag, HMS og ledelse/økonomi.

De fleste kursene kan arrangeres bedriftsinternt.  Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson for tilbud

Entreprenørskolen er eid og utviklet av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Skolen er bygget opp av fagekspertise både internt og eksternt, gjennom medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere. Dette samarbeidet gjør at vi har en nærhet til bedriftenes ulike problemstillinger, som er nødvendig for å sikre kvalitet på utdanningstilbudet. Skolen legger vekt på å ha godt forberedte kursopplegg. Det er høyt faglig nivå på forelesere som til enhver tid underviser ut fra revidert og oppdatert kursmateriell. Ved gjennomføring av kursene benyttes varierte undervisningsformer og kombinasjoner mellom teori og praksis. Dette fører til motiverte og engasjerte kursdeltakere som kommer tilbake til arbeidsplassen med ny kunnskap.

Evaluering
Alle deltakere blir bedt om å svare på et evalueringsskjema. Ut fra tilbakemeldingene videreutvikler vi vårt konsept. Dette er viktig og nødvendig, slik at vi til en hver tid tilpasser oss behovet i bransjen.

Påmelding
Påmelding til EBAs kurs kan gis direkte til kurssekretær på telefon 23 08 75 10, på faks 23 08 75 30 eller på e-post: kurspamelding@eba.no.

Vil du informeres via e-post? Send melding til lene.jonsson@eba.no og vi setter deg inn som mottaker av sirkulærene på e-post. På denne måten kan vi nå flere i din organisasjon direkte.

Generelle vilkår
Plassene er begrenset og deltakerne blir notert i den rekkefølge påmeldingene kommer inn. Faktura for deltakeravgift sendes direkte til bedriften, samtidig som bekreftelse om plass og orientering om hvordan man kommer til de ulike arrangementsstedene sendes til den enkelte deltaker.

Kursavgift
Avgiften omfatter selve kurset, lunsj og nødvendig materiell dersom annet ikke er beskrevet.

Ved arrangement som legges til hotell reserverer EBA plass for samtlige deltakere. Den enkelte deltaker/bedrift dekker oppholdsutgiftene dersom ikke annet er bestemt.

Når det gjelder oppholdsutgifter ved en eventuell avbestilling, står deltakeren/bedriften økonomisk ansvarlig overfor hotellet dersom avbestillingen kommer så sent at hotellplassen ikke kan benyttes av andre.

Avbestillingsgebyr
Ved avbud senere enn 14 dager før kursstart belastes 50% av beløpet.
Ved uteblivelse betales full avgift.

Annet
Har du andre spørsmål, for eksempel om bedriftsinterne kurs, tilsending av materiell o.a. ta kontakt med Lene Jønsson, leder HMS og Entreprenørskolen, på telefon 23 08 75 34 eller e-post lene.jonsson@eba.no

Kurstilbud

Her finner du en oversikt over alle våre kurs.

Kurstilbud

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen (permisjon frem til 1.3.2021)

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: