EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

7 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
7 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 10. mars 2021,

  EBA Møre og Romsdal , Molde

  Samspillkontrakter - webinar

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 2. 16. - 17. mars 2021,

  EBA Rogaland avdeling, Bjødnabeen 10

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) - Stavanger

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 3. 23. mars - 12. mai 2021,

  Scandic Asker, Askerveien 61

  Arbeidslederskolen - Asker

  Kursets mål er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere.

 4. 13. - 14. april 2021,

  EBA Vestenfjelske Avdeling, Valkendorfgaten 1A

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) - Bergen

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 5. 13. - 14. april 2021,

  EBA Agder, Kjøita 6, Kristiansand

  Lederutviklingskurs for arbeidsleder, BAS og formann - Kristiansand

  Målsettingen med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva rollen som leder innebærer, og samtidig presentere praktiske verktøy for bedre å lykkes i lederrollen

 6. 4. - 5. mai 2021,

  EBA Vestenfjelske avdeling, Valkendorfsgaten 1 A

  NS 3420 Beskrivelsestekster - Bergen

  NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

 7. 26. - 27. mai 2021,

  EBA Oslo, Kommer tilbake til sted - Oslo området

  NS 3420 - Beskrivelsestekster - Oslo

  Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke.