EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

10 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
10 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 21. - 22. september 2020,

  EBA Agder, Kjøita 6, Kristiansand

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) Kristiansand

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 2. 6. oktober - 9. desember 2020,

  Oslo

  Arbeidslederskolen - Asker

  Kursets mål er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere.

 3. 14. oktober 2020,

  EBA Trøndelag, Hornebergveien 12

  TEK 17 Byggteknisk forskrift - Trondheim

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

 4. 3. - 4. november 2020,

  Scandic Asker, Askerveien 61

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) - Oslo            E-læring og 2 dagers samling

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 5. 5. november 2020,

  EBA TeVeBusk, Østre Kullerød 5

  Prosseskode 1 Beskrivelse av vei og anlegg - Sandefjord

  Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

 6. 11. november 2020,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

  Samspillkontrakter Oslo 11. november

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 7. 12. november 2020,

  EBA Agder , Kjøita 6, Kristiansand

  NS 3420 - Beskrivelsestekster - Kristiansand

  Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

 8. 17. - 18. november 2020,

  EBA Agder, Kjøita 6, Kristiansand

  Lederutviklingskurs for arbeidsleder, BAS og formann - Kristiansand

  Målsettingen med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva rollen som leder innebærer, og samtidig presentere praktiske verktøy for bedre å lykkes i lederrollen

 9. 17. november 2020,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27

  Byggherreforskriften - Oslo

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 10. 25. - 26. november 2020,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27

  NS 3420 Beskrivelsestekster - Oslo

  NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.