EBA

Innhold

Kalender

Vis filtrering

42 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
42 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 27. april 2021,

  Vi kommer tilbake med sted - Osloområdet

  TEK 17 Byggteknisk forskrift - Oslo

  For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

 2. 28. april 2021,

  EBA Møre og Romsdal , Kristiansund

  Samspillkontrakter Kristiansund

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 3. 4. - 5. mai 2021,

  EBA Vestenfjelske avdeling, Valkendorfsgaten 1 A

  NS 3420 Beskrivelsestekster - Bergen

  NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

 4. 10. - 11. mai 2021,

  Vi kommer tilbake med sted - Osloområdet

  Forhandlingsteknikk Oslo

  - Å lykkes med forhandlinger om endringer, tillegg og sluttoppgjør

 5. 19. - 21. mai 2021,

  Vi kommer tilbake med sted - osloområdet

  Studielederkurs - kvalifiserer til å drive grunnopplæring i HMS - 40 timers kurs - avlyst

  3-dagers studielederopplæring for grunnopplæring i HMS i byggenæringen. Godkjent av partene i arbeidslivet.

 6. 26. - 27. mai 2021,

  EBA Oslo, Kommer tilbake til sted - Oslo området

  NS 3420 - Beskrivelsestekster - Oslo

  Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

 7. Stillaskurs på nett

  Opplæring i arbeid med og på stillas er regulert i lov og forskrifter.

 8. Dokumentert sikkerhetsopplæring: håndholdt verktøy og sager

  Det er lovkrav om dokumentert sikkerhetsopplæring av alt farlig arbeidsutstyr. Dette e-læringskurset dekker kravene i Forskrift om utførelse av arbeid for dokumentert sikkerhetsopplæring av farlig arbeidsutstyr.