Kalender

Vis filtrering

27 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
27 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 16. november 2021,

  Kurset blir kjørt på TEAMs

  Plan- og bygningsloven - webinar

  Kurset gir oversikt over regler og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse.

 2. 16. november 2021,

  Scandic Sjølyst, Sjølyst Plass 5

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Oslo

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 3. 16. - 17. november 2021,

  EBA Trøndelag, Hornebergveien 12

  NS 3420 Beskrivelsestekster - Trondheim

  NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

 4. 18. november 2021,

  EBA Oslo, Middelthunsgate 27, 0305 Oslo

  NS 8405 - entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 5. 24. - 25. november 2021,

  EBA Agder, Kjøita 6

  Lederutviklingskurs for arbeidsleder, BAS og formann - Kristiansand

  Målsettingen med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva rollen som leder innebærer, og samtidig presentere praktiske verktøy for bedre å lykkes i lederrollen.

 6. 24. november 2021,

  Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28

  Anleggslederskolen høst 21/vår 22

  Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

 7. 25. november 2021,

  Tromsø - vi kommer tilbake med sted, webinar

  Byggherreforskriften - Tromsø- Klasseromskurs

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

 8. 30. november 2021,

  Thon Hotell Oslo Airport, Balder Allè 2

  NS 3420 Oppdateringskurs

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i de viktigste endringene i NS 3420.

 9. Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner U3 - webinar

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

 10. 2. desember 2021,

  EBA Agder, Kjøita 6

  NS 8405 - entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.