Kurs- og arrangementskalender

Vis filtrering

32 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
32 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 31. august 2022,

  Webinar, Teams link blir sendt dagen før

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - webinar

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 2. 1. september 2022,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27

  NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - webinar - Oslo

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 3. 6. september 2022,

  EBA TeVeBusk, Østre Kullerød 5

  NS 8405 - Entreprisekontrakter

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 4. 14. september 2022,

  Kurset kjøres digitalt - på TEAMS

  TEK 17 Byggteknisk forskrift webinar- Oslo

  I den nye forskriften, kalt TEK17, er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

 5. 14. september 2022,

  Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim

  Samspill som gjennomføringsmodell 14. september - klasseromskurs

  Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 6. 20. september - 7. desember 2022,

  Scandic Hotel Asker, Askerveien 61

  Anleggslederskolen høst 22 - Asker

  Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

 7. 21. september 2022,

  Nettbasert

  Bustadoppføringslova - webinar

  Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

 8. 22. - 23. september 2022,

  EBA Agder, Kjøita 6

  Lederutviklingskurs for arbeidsleder, BAS og arbeidsleder - Kristiansand

  Målsettingen med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva rollen som leder innebærer, og samtidig presentere praktiske verktøy for bedre å lykkes i lederrollen.

 9. 28. september 2022,

  Scandic Asker

  Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - klasseromskurs

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 10. 28. - 29. september 2022,

  Nettbasert

  Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner U3 - E-læring og webinar

  Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.