Kurs- og arrangementskalender

Vis filtrering

33 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
33 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , Thon Hotel Polar

  Anleggslederskolen vår 23 - Tromsø

  Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

 2. Lean & VDC i byggefasen

  Lær hvordan dere kan skape økt lønnsomhet og samhandling i prosjekter gjennom bruk av Lean, VDC-rammeverket og taktplanlegging i organisering, planlegging og gjennomføring av byggefasen

 3. Samspillskontrakter - Bergen

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva samspillskontrakter kan være, hva som. kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes.

 4. NS 8405 - Entreprisekontrakter Sandefjord

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

 5. Bustadoppføringslova - Bergen

  Kontraktsforholdet med forbrukere er styrt av loven, som i stor grad er ufravikelig. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke rammer loven setter for kontraktsforholdet, hvilke plikter og ansvar entreprenøren er pålagt, samt hvilke muligheter som ligger i lovverket.

 6. Instruktørkurs - sikker bruk av arbeidsutstyr

  Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift og gi praktisk opplæring i henhold til kravene i ny forskrift for bruk av arbeidsutstyr.