Kurs

TEK 17 Byggteknisk forskrift webinar

16. feb 2023, kl. 09.00–12.00 Kurset kjøres digitalt - på TEAMS
3120/ 3620,-
Påmeldingsfrist 02.februar

01.07.2022 er det kommet viktige forskriftsendringer I TEK17. Endringene gjelder kapittel 9 og 14 samt ett nytt kapittel 17. Endringene medfører blant annet krav om ombrukskartlegging og utarbeidelse av klimagassregnskap for konkrete tiltak.

TEK17 -Byggteknisk forskrift som E-læring og Webinar

Målsetning 

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og samt hvordan en kan benytte seg av endringene.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder og formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

Kursinnhold

TEK17 skal sikre at planlegging, prosjektering og utførelse foregår på riktig måte og i riktig rekkefølge. Hva betyr det å erklære ansvar, hvem er ansvarlig for hva?

Byggteknisk forskrift – TEK17 – er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav og angir flere ytelser som preaksepterte. Hva betyr egentlig dette?

Dette kurset er bygget opp med to moduler, først gjennomføres e læringsmodulen før vi møtes digitalt til et 3 timers Webinar. I Webinaret ser vi på noen konkrete eksempler og legger opp til diskusjon og spørsmål rundt bruken og forståelsen av TEK17.

Kommentarer

Dette kurset gjennomføres med et lite e-læringskurs som må tas i forkant av webinaret. 

Kurset kan gjennomføres både med forelesning og som webinar, og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på aktuelle problemstillinger/situasjoner.

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt, og deler av innholdet vil kunne prioriteres/justeres etter ønske fra bedriften.