Kurs

Prosseskode 1 Beskrivelse av vei og anlegg -  Oslo

10. nov 2022, kl. 09.00–15.00 Nærignslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
Kr 3970,-/4840,-
Påmeldingsfrist 27. oktober

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

 

Formål:

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 og R762 som et nyttig samarbeidsverktøy i utførelsesentrepriser i regi av Statens Vegvesen. Bestemmelsene i standarden gir føringer for en ryddig deling av ansvar og risiko mellom kontraktspartene. Ved å styrke forståelsen av strukturen i prossesskoden vil deltakerne få bedre forutsetninger for å kunne gjøre seg nytte av detaljinformasjonen på en god måte.

Målgruppe:
Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av vegarbeider.

Forkunnskaper:

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper, men en fordel med noe praksis. Det gjøres oppmerksom på at Prosesskoden (Håndbok R761 og R762) finnes fritt tilgjengelig for nedlasting på: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker Det anbefales å laste ned prosesskoden herfra  og lese gjennom innledningen (side 7-14) før kurset.

Kursinnhold:
Kurset er primært en gjennomgang av struktur, oppbygning og tankegang i prosesskoden. Dette er kunnskaper som er grunnleggende for å kunne lete opp, forstå og se sammenhenger for de enkelte prosessene – og kunne argumentere med gode faglige argumenter for hva som inngår og hva som ikke inngår i den enkelte prosess, både når det gjelder grunnarbeid (R761) og betongarbeid (R762). Mye av kurset handler om å bearbeide det som står i innledningen (side 7-14), slik at det blir håndgripelig og matnyttig. Denne innledningen er helt lik i R761 og R762 med unntak av hvor eksemplene er hentet fra.

Det blir ikke en gjennomgang prosess for prosess om at «i denne inngår/inngår ikke…», men de ulike prinsippene i strukturen blir beskrevet via eksempler fra konkrete prosesser. Eksemplene i kurset er hentet både fra grunnarbeid og betongarbeid. Det poengteres at tankegangen og strukturen er helt den samme for begge fag.

Kurset gjennomføres med forelesning, eksempler og oppgaveløsning med bruk av standarden.

Format:

Tidsrammen for dagskurset er 6 timer – vanligvis kl 09-15. Gjennomføringen av kurset er tredelt:

  1. Forelesinger i plenum med innlagte spørsmål, småoppgaver og diskusjoner. Estimert tidsbruk ca 4 timer.
  2. Gruppearbeid, oppgaver, diskusjoner: Kurset har en del standard-oppgaver å ta utgangspunkt i. Diskusjon av problemstillinger fra deltakernes arbeidshverdag relatert til prosesskoden kan med fordel supplere og/eller erstatte deler av oppgaveløsningen. Estimert tidsbruk ca 1,5 timer.
  3. Avsluttende oppsummering – gjennomgang av oppgaver, samle trådene fra dagen. Ca 0,5 time.

Kommentarer:

Dersom de oppsatte tidene for kurs ikke passer, er det stor fleksibilitet til å tilby tilpassede løsninger ut fra deres ønsker.

Dagskurset kan tilbys bedriftsinternt på en dato og et sted som passer dere.

Kurset kan også arrangeres som e-kurs med en oppfølgende halvdagssamling. Halvdagssamlingen kan foregår live hos bedriften, eventuelt via teams/zoom. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Videre oppfølging i etterkant av kurset kan avtales på timebasis direkte med foreleser.

jønsson