Kurs

Publisert

TEK 17 Byggteknisk forskrift webinar- Oslo

14. sep 2022, kl. 09.00–12.00 Kurset kjøres digitalt - på TEAMS
2970/ 3450,-
Påmeldingsfrist 31. august

For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

TEK17 – Byggteknisk forskrift som webinar

Målsetning 

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, samt hvordan en kan benytte seg av endringene mellom TEK 10 og TEK 17.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder, formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift. 

Kursinnhold

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, samt overordnet gjennomgang av forskjellene mellom TEK 10 og TEK 17. Vi legger særlig vekt på:

  • forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • fjerning, lemping og forenkling av krav

Kurset gir også deltakere innsikt i beslektede teama i SAK10 som ansvar og kontroll.

Kommentarer

Dette kurset gjennomføres med et lite e-læringskurs som må tas i forkant av webinaret. 

Kurset kan gjennomføres både med forelesning og som webinar, og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på aktuelle problemstillinger/situasjoner.

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt, og deler av innholdet vil kunne prioriteres/justeres etter ønske fra bedriften.

jønsson