Kurs, Juridisk, Anlegg, Teknisk

TEK 17 Byggteknisk forskrift - klasseromskurs - Oslo

10. nov 2022, kl. 09.00–15.00 EBA Oslo Midedlthunsgate 27, 0368 OSLO
3970,- /4840,-
Påmeldingsfrist 27. oktober

For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

Målsetning 

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, samt hvordan en kan benytte seg av endringene mellom TEK 10 og TEK 17.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder, formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift. 

Kursinnhold

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, samt hvordan en kan benytte seg av endringene mellom TEK 10 og TEK 17. Vi legger særlig vekt på:

  • forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • fjerning, lemping og forenkling av krav

Kurset gir også deltakere innsikt i beslektede teama i SAK10 som ansvar og kontroll.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på aktuelle problemstillinger/situasjoner.

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt, og deler av innholdet vil kunne prioriteres/justeres etter ønske fra bedriften.

Varighet 

1 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

jønsson