Kurs, HMS

Avlyst - Byggherreforskriften - Klasseromskurs

24. mai 2022, kl. 09.00–16.00 NHO, Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
3960,- / 4630,-
Påmeldingsfrist 11. mai 2022

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Målgruppe

Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant, koordinator. Videre er det fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Kursinnhold

På kurset gjennomgår vi Byggherreforskriften.
Temaer i forskriften som blir tatt opp på kurset er blant annet:
• Grensesnitt mellom byggherre og entreprenør
• Avtaler mellom partene
• Risikovurdering
• SHA-plan
• Krav til prosjekterende
• Rollekonflikt og kompetanse

Varighet

1 dag 

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen.

 

jønsson