EBA

Innhold

Kurs, Anlegg, Bygg og bolig

NS 3420 - Beskrivelsestekster - Kristiansand - webinar

17. jun 2021 til 18. jun 2021 EBA Agder Kjøita 6, Kristiansand
Kr 3850,- / 4700,-
Påmeldingsfrist 15. juni

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke.

Målsetning 

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke. Kunnskap om NS 3420 er en forutsetning for å planlegge, utføre og kontrollere at bygge- og anleggsarbeider er fagmessig utført. Bestemmelsene i standarden gir føringer for kalkulasjon av tilbud og oppfølging av kontrakter i alle entrepriseformer

Målgruppe

Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir også kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av bygge- og anleggsarbeider i alle entrepriseformer.
Nødvendige forkunnskaper: Ingen spesielle, fordel med noe praksis.

Kursinnhold

NS 3420 er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser som brukes når en detaljbeskrivelse av bygge- og anleggsarbeider skal utarbeides. Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang og prisgrunnlag samt krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden regler for mengdeberegning. NS 3420 inneholder også veiledning for utarbeidelse av beskrivelser og henvisning til aktuelle utførelses-, produkt- og materialstandarder.
Kurset gjennomføres med forelesning og oppgaveløsning med oppslag i standarden.
Følgende temaer gjennomgås:

  • Bruk av prosjektbeskrivelser som styringsverktøy
  • Krav til prosjektdokumenter, redigering og innhold
  • Beskrivelsestekster, redigering og bestemmelser
  • Avvik og toleranser
  • Etablering, drift og avvikling av byggeplass

Varighet

Kurset går som et webinar og kjøres over 2 dager i fra kl 0900 - 1330 begge dager

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.