Kurs, Anlegg, Bygg og bolig, Vei og jernbane, samferdsel

Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner U3 - E-læring og webinar

28. sep 2021 til 29. sep 2021
Kr 10 500,- / 12 500,-
Påmeldingsfrist 31. august

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset.

Målsetning 

Hensikten med kurset er at deltakerne skal kunne dokumentere kunnskaper i betongteknologi og utførelse som kreves for å oppfylle bestemmelsene i NS-EN 13670 for produksjonsledere (tidl. støpeledere), kontrolledere, formenn og baser i utførelsesklassene 1, 2 og 3.

Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset

Målgruppe

Kurset er beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse.

Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis.  Se BORs hjemmeside for kompetansekrav: Betongopplaering.no

Kursinnhold

Kurset tar for seg aktuelle lover, forskrifter og standarder, betong­teknologi, krav til forskaling og armering, krav til utførelse av betongarbeidet og behandlingen av betongen, mottakskontroll på byggeplass og herdeteknologi med demonstrasjon av programvare for herdesimulering.

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende to standarder:

NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner.
NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

Disse kan kjøpes på: www.standard.no

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeaktiviteter og oppgaveløsning. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir sammen med dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Nærmere opplysninger på BORs nettside.

Maks antall deltakere: 20

Varighet 

Nettbasert + 2 dagers samling. 

E- læringsdelen som skal gjennomføres innen webinaret, åpnes ca 4 uker før "samlingen"

Kommentarer

Kompetansebevisene blir sendt ut og fakturert fra Betongopplæringsrådet.
Kompetansebeviset koster kr 1 100,-
Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.