Kurs

Lederutviklingskurs for arbeidsleder, BAS og formann - Tromsø

9. nov 2021 til 10. nov 2021 Kommer tilbake med sted - Tromsø kl 09:30 - 15:30
7850 .-/ 9400,-
Påmeldingsfrist 26. oktober

Det er lagt vekt på å utforme et praktisk kurs nært opp til deltakernes hverdagsutfordringer. Teorien er godt utprøvd i Anleggslederskolen og det er lagt inn mye tid til arbeidsoppgaver, diskusjoner og erfaringsutvekslinger - Utsatt til november - se egen påmelding

Målsetting

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva rollen som leder innebærer, og samtidig presentere praktiske verktøy for bedre å lykkes i lederrollen.

Målgruppe

Arbeidsledere, formenn og baser i bygg- og anleggsnæringen.

Kursinnhold

Hovedtema:

  • Arbeidslederrollen – egenutvikling

  • Ledelse i praksis på byggeplassen

  • Mål og rammebetingelser – omgivelsene.

Etter kurset skal deltakerne:

  • Forstå og akseptere behovet for egen utvikling som leder.

  • Evne å fange opp endringer i omgivelsene og iverksette nødvendige tiltak

  • Forstå verdien av selskapets overordnede mål og strategier, og ta ansvar for gjennomføring innenfor sitt ansvarsområde

Kritisk kunne vurdere og utvikle  de interne rutiner og ressurser de har ansvar for.

 Påmelding er bindende. Ved avbud senere enn 3 uker før kursstart belastes 50% av avgiften. Ved uteblivelse belastes full avgift.

Det forutsettes minimum 12 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Maks deltakerantall er 20.