EBA

Innhold

Kurs, Juridisk, HMS, Teknisk, Ledelse og kommunikasjon

Publisert

Lean Construction Grunnkurs -virtuelt kurs

  • 18. jan 2021til 19. jan 2021
  • LEAN Communication Hoffsveien 21
  • Kr 9700,-/9700,-
  • Påmeldingsfrist 8. januar

Erfaringsvis har bygge- og anleggsprosjekter vært forsinket, hatt høye kostnader og slitt med å bli bygget feilfritt første gang. - Dette kan det bli en slutt på!

Dette kurset gjennomføres i LEAN Communications virtuelle klasserom. De benytter digitale verktøy for å sikre ekte involvering av kursdeltagere. Trening på bruk av verktøy og metode ses  på som kritiske suksesskriterier for å sikre læringsutbytte og en positiv kursopplevelse. LEANs virtuelle kurs kjennetegnes som interaktive.

Målgruppe

Prosjektledere, Anleggsledere, Prosjekteringsledere, Formenn, Baser og Utbyggere for bygg- og anleggsprosjekter

Kursinnhold

For kurs innhold og mer informasjon klikk på linken

Sertifisering

Kurset avsluttes med en 30-minutters eksamen. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren sertifisering i Lean Construction gult belte.

Etter endt kurs vil du kunne:
  • Lede, eller delta i, kontinuerlig forbedringsarbeid i din avdeling
  • Styre det involverende planarbeidet i ditt prosjekt
  • Sikre god fremdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i produksjonen
  • Skape eierskap til prosjekt og planer hos dine samarbeidspartnere