Kurs

Anleggslederskolen høst 21/vår 22

24. nov 2021 til 16. feb 2022 Scandic Lillestrøm Stillverksveien 28
Kr 57 000,- / 67 000,-
Påmeldingsfrist 9. november

Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

Målsetning

Målsettingen er å gi bygge- og anleggsledere kompetanse og verktøy til å lede sine prosjekter bedre. Det gis innsikt i både forberedelse og utførelse. Deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.  

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt, samt informasjon om aktuelle lover og viktige bestemmelser. Kurset legger særlig vekt på følgende:

 • Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
 • Anskaffelser og tilbudsgiving
 • Kalkulasjon og anvendelse av kalkyledata
 • Produksjonsplanlegging
 • Planlegging og oppfølging av kvalitet
 • Operative HMS rutiner
 • Oppfølging av kontrakt og endringer
 • Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
 • Avsluttende aktiviteter i prosjektet
 • Introduksjon til BIM
 • Ledelse

Undervisningen legger opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon underveis. Anerkjente metoder og modeller innen ledelse og entreprenørskap tas i bruk. Bruk av oppslagsverk som standarder og publikasjoner inngår også.   

Kurset legger opp til at deltaker vil se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver som byggfag, ledelse, juss og økonomi. Videre vil forståelsen av å beherske og anvende de ulike perspektivene som del av egen planlegging og oppfølging økes. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå. 

Anleggslederskolen består av 4 samlinger på til sammen 8 dager, 3 webinarer med oppgavegjennomgang mellom samlingene og i tillegg ca 15 korte e-kurs.

Varighet

 • 8 dager over 4 samlinger
 • 3 webinarer med gjennomgang av oppgaver
 • 15 E-kurs, på mellom 5- 15 min som gjennomføres før og mellom samlingene.

Pris

Kr 57 000,- for medlemmer av EBA/BNL og kr 67 000,- for ikke- medlemmer

Tid og sted
Samlingene gjennomføres på Scandic Lillestrøm

Samling 1: Dato 24. - 25. november 21

 • Prosjektdokumenter
 • NS 3450 – 3420
 • Prisfastsettelse og tilbudsgivning
 • Kalkulasjon

Samling 2: 7. - 8. desember

Ledelse

Samling 3 - Digitalt -  16. desember

Samling 4 - Digitalt - 11. januar

Samling 5: Dato 18. - 19. januar

 • HMS-SHA
 • HMS Operative
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • NS3420 Toleranser

Samling 6: Digitalt  8. februar

Samling 7: 15. - 16. februar

 • Kostnadsoppfølging
 • Kvalitetsstyring / kontrollplan
 • Prosjektgjennomgang Rapportering
 • Prosjektavslutning
 • Produktivitet / erfaringstall
 • Repetisjon

Digital sluttest

Oversikt over noen av e-kursene

 • Introduksjon før hver samling (3 stykk)
 • Prosesskoden
 • Rigg og drift
 • Introduksjon til BIM
 • Mangfolds dugnad
 • HMS
 • Introduksjon til ledelse
 • Entrepriseformer
 • Endringshåndtering

Deltakeravgift kr: 57.000, - for medlemmer i EBA/BNL. Kr 67 000,- for andre.

Eventuell overnatting må bookes selv. 

Påmeldingsfrist: 9. november