Kurs, Viken, Oslo, Juridisk, Ledelse og kommunikasjon

Anleggslederskolen

21. sep 2021 til 8. des 2021 Scandic Asker Asker
Kr 57 000,- / 67 000,-
Påmeldingsfrist 30. august

Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

Målsetning

Målsettingen er å gi bygge- og anleggsledere kompetanse og verktøy til å lede sine prosjekter bedre. Det gis innsikt i både forberedelse og utførelse. Deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.  

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt, samt informasjon om aktuelle lover og viktige bestemmelser. Kurset legger særlig vekt på følgende:

 • Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
 • Anskaffelser og tilbudsgiving
 • Kalkulasjon og anvendelse av kalkyledata
 • Produksjonsplanlegging
 • Planlegging og oppfølging av kvalitet
 • Operative HMS rutiner
 • Oppfølging av kontrakt og endringer
 • Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
 • Avsluttende aktiviteter i prosjektet
 • Introduksjon til BIM
 • Ledelse

Undervisningen legger opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon underveis. Anerkjente metoder og modeller innen ledelse og entreprenørskap tas i bruk. Bruk av oppslagsverk som standarder og publikasjoner inngår også.   

Kurset legger opp til at deltaker vil se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver som byggfag, ledelse, juss og økonomi. Videre vil forståelsen av å beherske og anvende de ulike perspektivene som del av egen planlegging og oppfølging økes. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå. 

Anleggslederskolen består av 4 samlinger på til sammen 8 dager, 3 webinarer med oppgavegjennomgang mellom samlingene og i tillegg ca 15 e-kurs.

Varighet

 • 8 dager over 4 samlinger
 • 3 webinarer med gjennomgang av oppgaver
 • 15 E-kurs, på mellom 15 - 40 min som gjennomføres før og mellom samlingene.

Pris

Kr 57 000,- for medlemmer av EBA/BNL og kr 67 000,- for ikke-medlemmer.

En del av påmeldingsavgiften er egen pris for e-læringen, fremkomer av påmeldingsskemaet.

Fysiske samlinger gjennomføres på Scandic Hotell, Asker

Samling 1: Dato 21. - 22. sept 21

 • Introduksjon og gruppeetablering
 • Prosjektdokumenter
 • NS 3450 – 3420
 • Prisfastsettelse og tilbudsgivning
 • Kalkulasjon

Samling 2: Dato 13. - 14. oktober 21

 • Ledelse

Webinar 1: 19. oktober Digitalt gruppearbeid - Zoom

Webinar 2: 26. oktober Digital gruppesamling - Zoom

Samling 3: 9. -10. november

 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • Opertive HMS rutiner
 • Byggherreforskriften
 • Toleranser NS 3420

Webinar3: 23. november Digital gruppesamling - Zoom 

Samling 4. 7. - 8. desember 

 • Kostnadsoppfølging
 • Kvalitetsstyring / kontrollplan
 • Prosjektgjennomgang Rapportering
 • Prosjektavslutning
 • Produktivitet / erfaringstall
 • Repetisjon

Digital sluttest

Oversikt over noen av e-kursene

 • Introduksjon før hver samling (3 stykk)
 • Prosesskoden
 • Rigg og drift
 • Introduksjon til BIM
 • Mangfolds dugnad
 • HMS
 • Introduksjon til ledelse
 • Entrepriseformer
 • Endringshåndtering

Eventuell overnatting må bookes selv. 

Påmeldingsfrist: 30. august 2021