Kurs

Publisert

TEK 17 Byggteknisk forskrift webinar- Oslo

17. sep 2021, kl. 09:00–12:00 Kurset kjøres digitalt - på TEAMS
2890/ 3350,-
Påmeldingsfrist 10.september

For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av søknadsskjemaene som er endret i tråd med dette.

TEK17 – Byggteknisk forskrift som webinar

 

I den nye forskriften, kalt TEK17, er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

Formål:
Kurset har som formål å gi deltakerne generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften.

Målgruppe:

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder og formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

Kursbeskrivelse:

TEK17 skal sikre at planlegging, prosjektering og utførelse foregår på riktig måte og i riktig rekkefølge. Hva betyr det å erklære ansvar, hvem er ansvarlig for hva?

Byggteknisk forskrift – TEK17 – er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav og angir flere ytelser som preaksepterte. Hva betyr egentlig dette?

Dette kurset er bygget opp med to moduler, først gjennomføres e læringsmodulen (ca 30 min) før vi møtes digitalt til et 3 timers Webinar. I Webinaret ser vi på noen konkrete eksempler og legger opp til diskusjon og spørsmål rundt bruken og forståelsen av TEK17.

Varighet:

3 timer

Annet:

Kurset kan også arrangeres som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.