Kurs, Juridisk

NS 8405 - entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter

2. des 2021, kl. 09:00–16:00 EBA Agder Kjøita 6
Kr 3850,- / 4700,-
Påmeldingsfrist 18.november

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

Målgruppe:
Ledere og medarbeidere som arbeider med utførelsesentrepriser.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter etter NS 8405.Kurset vektlegger særlig:

  • Partenes ytelser
  • Håndtering av endringer
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Håndtering av overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse (dagmulkt)
  • Mangler og reklamasjon

Temaene vil bli belyst med praktiske eksempler hentet fra EBA-advokatenes hverdag samt i dialog med kursdeltakerne.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Deltakerne må ha med standarden til kurset.

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.