Kurs, Juridisk

Publisert

Compliance veileder - webinar

2. jun 2021, kl. 09:00–11:00 Webinar
Gratis for medlemmer
Påmeldingsfrist 31. mai

Hensikten med webinaret er å gjøre medarbeidere i EBAs medlemsbedrifter kjent med innhold i regelverk, bl.a gjennom bruk av EBAs nye compliance-veileder og konkrete sjekklister.

Formål:
Hensikten med kurset er:

Å gjøre medarbeidere i EBAs medlemsbedrifter kjent med innhold i regelverk, bl.a gjennom bruk av EBAs nye compliance-veileder og konkrete sjekklister i denne veilederen.

Etter kurset skal deltakerne få oversikt over sentrale krav til compliance som gjelder.

Å gjøre styret og ledere i stand til å gjennomføre egne compliance-programmer i egne virksomheter, eventuelt som en del av eget kvalitets- og/eller annet styringssystem.

Målgruppe:

 • Styret i bedriften, ledere og medarbeidere som vil etterleve og arbeide systematisk med offentlige og private krav til lover, forskrifter og bransjekrav.
 • Prosjektledere og andre med operativt prosjektansvar.
 • Daglig ledere, complianceansvarlige, konsernadvokater, verneombud og tillitsvalgte.

Kursbeskrivelse:

Du får kjennskap til regelverk og ikke minst kunnskap om verktøy og metodikk, hvordan du unngår og forebygger regelbrudd og hvordan du kan håndtere eventuelle brudd.

Dette er noen av temaene vi behandler:

 • Bli kjent med EBAs compliance-veileder
 • De sentrale compliance-områdene for EBA bedrifter
 • Hvorfor compliance – mulige konsekvenser
 • Krav til samarbeidspartnere
 • Varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven
 • Risikovurderinger
 • Compliance i kvalitetssystemene
 • Dilemmaer og eksempler

Varighet: 1 time og 45 min (45 min x 2, 15 min pause) på Teams

Webnaret er gratis og kun for EBAs medlemsbedrifter.

Kursholdere:  Advokatfirmaet Compliancepartner AS/v advokat Anders Venemyr og advokat Jan O. Dukan, som har utarbeidet den nye veilederen. Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.