EBA

Innhold

Bustadoppføringslova - Kristiansand

  • 16. feb 2021Kl. 09:00–15:00
  • EBA Agder
  • 3850,-/4700,-
  • Påmeldingsfrist 2. februar 2021

Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

Målsetning

Etter kurset skal deltakerne være trygg på lovens hovedregler. Deltakerne skal lage rutiner for å ivareta lovens formelle krav når det gjelder varsling om endringer, overtakelse og sluttoppgjør slik at de unngår å komme i ansvar. Deltakerne skal gjøres kjent med de forskjellige byggblanketter og når disse skal benyttes.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som har forbrukere som kunder og som må forholde seg til de ufravikelige bestemmelser som ligger i Bustadoppføringsloven (forbrukerentrepriseloven).

Kursinnhold

Kurset gir en gjennomgang av Bustadoppføringslova og kontraktene etter denne, herunder følgende emne:

  • Entreprenørens ytelser
  • Overtagelse
  • Mangler
  • Reklamasjon
  • Krav mot bakre ledd
  • Forbrukerens ytelser

Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av Bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426,3427, 3428 og 3429.

Varighet

1 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.