EBA

Innhold

Studielederkurs - kvalifiserer til å drive grunnopplæring i HMS - 40 timers kurs

 • 19. mai 2021, til 21. mai 2021
 • Vi kommer tilbake med sted - osloområdet
 • Kr 10250,-/12500,-
 • Påmeldingsfrist 29. april

3-dagers studielederopplæring for grunnopplæring i HMS i byggenæringen. Godkjent av partene i arbeidslivet.

Målgruppe:

Erfarne fagarbeidere, funksjonærer, ledere og faglærere som ønsker å kvalifisere seg som studieleder/veileder for bedriftsinterne grunnkurs og undervisning i videregående skole.

Deltakerne må på forhånd ha

 • gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø
 • minimum 2 års erfaring med HMS-arbeid
 • utdanning/erfaring med opplæring

Kursbeskrivelse:

Kurset skal gi deltakerne en faglig-pedagogisk trygghet slik at de kan bidra til at de som gjennomfører grunnopplæring i HMS, vil nå de læringsmålene som er satt i hovedavtalen LO/NHO og de aktuelle overenskomster og bedriftens interne bestemmelser.

Etter endt studielederopplæring skal deltakerne kunne; planlegge og gjennomføre opplæring av verneombud, medlemmer av AMU og ledere med generelt eller spesielt ansvar for HMS og arbeidsmiljø. Disse skal bli optimalt forberedt på å drive forbedringsarbeid i egen bedrift.

Program:

Dag 1:

 • Rangering av verdier/mål for opplæringen.
 • Utvikle læringsmål og sikre organisatorisk forankring i bedriften.
 • Hvordan læreren kan stimulere til problemløsning i grupper.
 • Trening i kvalifisert vurdering av målgrupper og gruppesammensetning.
 • Hvordan skape læringsmotivasjon.
 • Spesielle utfordringer i HMS-arbeidet for byggenæringen.
 • Fellesmiddag – her håper vi alle deltar selv om du ikke overnatter!

Dag 2:

 • Erfaringslæring eller tradisjonell undervisning?
 • Veileder kontra instruktør.
 • Rolletrening: Veileder/instruktør/studieleder.
 • Hvordan øke deltakerengasjementet og aktiviteten før, under og etter endt kurs?

Dag 3:

 • Timeplanlegging og tilrettelegging av 40-timers kurs.
 • Gjennomgang og trening i bruk av godkjente læremidler fra Byggenæringens Forlag

Varighet

3 dager

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.