Kurs, HMS

Publisert

Instruktørkurs - sikker bruk av arbeidsutstyr

15. nov 2021 til 16. nov 2021 Hotell i Osloområdet
Kr 7350,-/8550,-
Påmeldingsfrist 1. november

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift og gi praktisk opplæring i henhold til kravene i ny forskrift for bruk av arbeidsutstyr.

Målgruppe

Personer som skal være instruktører for bruk av arbeidsutstyr underlagt særskilt sikkerhetsopplæring i egen bedrift (for eksempel baser, arbeidsledere, verneombud, HMS-leder etc.)

Kursinnhold

Kurset legger opp til at deltakerne blir kjent med forskriften med spesiell vekt på opplæringskravene for arbeidsutstyr som krever særskilt og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kurset gjennomføres som forelesning, diskusjon og praktisk trening. En stor del av undervisningen foregår i mindre grupper som driver praktisk instruksjonstrening med egen instruktør (videoopptak og tilbakemelding i gruppene).

Varighet

2 dager 

Kommentarer

Maks antall deltakere er 12. 

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.