EBA

Innhold

Byggherreforskriften - Oslo

  • 28. jan 2021Kl. 09:00–16:00
  • Hotell 33 Østre Akers vei 33
  • 3850,-/4500,-
  • Påmeldingsfrist 14. januar

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og plikter i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter. 

Målgruppe

Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant og koordinator.

Kursinnhold

På kurset gjennomgår vi hele den reviderte Byggherreforskriften med spesielt fokus på:

  • Forskriftens anvendelsesområde
  • Aktørenes roller og ansvar
  • Byggherrens hjelpere
  • Risikostyring
  • SHA plan
  • Relevant rettspraksis

Kursholdere vil være EBA advokat Jan Olaf Dukan og regiondirektør i EBA Agder, Hilde Waage. Begge har lang erfaring med Byggherreforskriften, både som hhv advokat og HMS sjef i entreprenørselskap. Begge har også vært aktive høringspartnere i arbeidet med revisjonene av forskriften.

Varighet

1 dag 

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen.

Pris: Kr 3 750 for medlemmer i EBA / BNL. Kr 4 400 for ikke - medlemmer.