Kurs, HMS

Byggherreforskriften - klasseromskurs avlyst

14. okt 2021, kl. 09:00–16:00 Thon Hotell Oslo Airport Balder Allè 2
3850,- / 4700,-
Påmeldingsfrist 30. september

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Formål:
Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Målgruppe:
Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant, koordinator.

Kursbeskrivelse:
På kurset gjennomgår vi Byggherreforskriften med spesielt fokus på

  • Forskriftens anvendelsesområde
  • Aktørenes roller og ansvar
  • Byggherrens hjelpere
  • Risikostyring
  • SHA plan
  • Relevant rettspraksis

Læringsmål

  • At deltakerne kjenner de ulike aktørenes oppgave og plikter.
  • At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen
  • At deltakerne vet forskjell på hva som skal inn respektivt i tilbudsgrunnlaget og SHA-planen.

Varighet: 1 dag

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf 23 08 75 34.