Kurs

Uavhengig kontroll av bygningsfysikk

Kurset gir en bedre forståelse av hva som er hensikten med uavhengig kontroll, hvilket regelverk som gjelder og hvordan avvik kan behandles.

Målsetning 

Dette kurset tilfredsstiller, sammen med en praktisk opplæring, kravene om dokumentert sikkerhetsopplæring av farlig utstyr (Asfaltutstyr)

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, arkitekter og entreprenører (prosjektledere, anleggsledere etc)

Kursinnhold

Dette kurset gir deg en innføring i uavhengig kontroll med fokus på bygningsfysikk og er inndelt i følgende 6 kapitler:

- Hensikten med uavhengig kontroll
- Hvilke regelverk gjelder
- Kontrollomfang, prosjektering bygningsfysikk
- Kontrollomfang, utførelse bygningsfysikk
- Håndtering av  avvik
- Melding om uavhengig kontroll, prosjektering og utførelse

Gjennom kurset får du gode eksempler.

Varighet