Kurs, HMS

Stillaskurs på nett

Opplæring i arbeid med og på stillas er regulert i lov og forskrifter.

Kurset bygger på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas. Alle som skal montere, endre, kontrollere og demontere stillas skal nå ha samme kompetanse. 

Målgruppe

Alle som skal montere, demontere, endre eller kontrollere stillas

Kursinnhold

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Dette e-læringskurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Forskriften krever opplæring for ulike stillashøyder:

2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis

5-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis

Over 9 meter: 36 timer teori og 72 timer praksis.

Stillaskurs -del 1 dekker kravene om teoretisk opplæring for stillas opp til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 og 17-3 om teoretisk opplæring. I tillegg er det krav om 15 timer praktisk opplæring under tilsyn av kvalifisert person.

Du kan bygge på med stillaskurs – del 2, som dekker stillas over 9 meter.

Stillaskurs del 1 behandler følgende temaer

 • Hva er et stillas
 • Sikkerhet og stillas
 • Risikovurdering
 • Krefter og motkrefter
 • Stillasets oppbygging
 • Vindkrefter
 • Hvordan unngå ulykker
 • Rullestillas
 • Haki systemstillas

Stillaskurs del 2 behandler følgende temaer:

 • Innledning
 • Risiko ved arbeid i høyden
 • Montering, endring og demontering
 • Rør og kobling
 • Vindkrefter, beregning for vindkrefter og forankring
 • Sikkert arbeid i høyden, risikovurdering og fallsikring
 • Diverse stillaskonstruksjoner
 • Beregninger

Begge kursene avsluttes med en slutt-test.