Kurs, HMS

Risikovurdering, HMS regelverk og opplæringskrav

Målsetning

Etter gjennomført kurs har du fått en innføring i det viktigste HMS regelverket for bygg- og anleggsnæringen, samt i de opplæringskravene som ligger i regelverket.  Kurset gir en innføring i risikovurdering, SJA etc. 

Målgruppe

Ledere og HMS ansvarlige.  Alle som har ansvar for HMS opplæring.

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i det mest relevante HMS regelverket: Arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene, Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften. 

Kurset gir også en innføring i risikovurdering og sikker jobb analyse. 

Kurset tar for seg

  • Ulykke og konsekvenser
  • Lover og forskrifter (Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Arbeidsmiljøforskrifter, Byggherreforskriften)
  • Risikovurdering
  • Begrepet risiko
  • Krav til risikovurdering
  • Sikker jobbanalyse
  • Organisering av opplæring i egen bedrift
  • Ulike opplæringsnivåer
  • Dokumentasjon
  • Opplæringsmateriell

Kurset avsluttes med en test.