EBA

Innhold

Energikravene i Teknisk Forskrift (TEK 17)

Målsetning

Etter kurset er du blitt kjent med energikravene i teknisk forskrift. 

Kursinnhold

Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav om energibruk i bygg. Krav til bygningens energieffektivitet gjelder som hovedregel for alle bygninger over 70 kvm oppvarmet bruttoareal.

Energikravene i byggteknisk forskrift er blitt oppdatert flere ganger de siste årene for å oppfylle nasjonale og internasjonale mål om å redusere energiforbruket i, og dermed klimagassutslippene fra bygg.

I dette kurset vil du få en innføring i

  • Energikravene
  • Fuktsikker byggeprosess
  • Hvordan du hindrer luftlekkasjer
  • Hva som må til for å få en godt inneklima
  • Kravene til energiforskyning

Varighet

30 minutter.