Kurs, HMS

Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr

Målsetning

HMS kurset dekker sammen med praktisk opplæring kravene til dokumentert sikkerthetsopplæring av verktøytypene

 • Vinkelsliper
 • Boltpistol
 • Spikerpistol
 • Borr- pigg og kombihammer
 • Sager

Målgruppe

Alle som bruker verktøy som omtales i kurset. 

Kursinnhold

Dette e-læringskurset gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av de aktuelle vertkøyene. Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. 
Opplæringen er lovpålagt.

Nettkurset er delt opp i en innledning og egen kursdel per verktøy. Gjennomføringen kan deles opp. Ta gjerne 1-2 verktøy om gangen med en pause i mellom. 

NB! Sammen med praktisk gjennomgang av verktøyene, tilfredsstiller kurset kravene om dokumentert opplæring av farlig arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid. 
Kurset består av følgende deler:
 • Innledning til generell HMS
 • Vinkelsliper
 • Bor-, pigg- og kombihammer
 • Boltepistol
 • Spikerpistol
 • Bladsag (inkluderer bygningssag, kapp- og gjærsag, sirkelsag, stikksag og bajonettsag)
 • Kjedesag

Kurset avsluttes med en slutt-test.

Varighet

Ca. 2 timer