EBA

Innhold

Grunnkurs i digitalisering 10. desember Oslo - avlyst

 • 10. des 2020Kl. 09:00–16:00
 • LEAN Communication Hoffsveien 21
 • 3750,-/4400,-
 • Påmeldingsfrist 24. november

Grunnkurs i digitalisering i Bygg- og anleggsbransjen. Hvilke muligheter finnes og hvordan komme riktig i gang

Målsetning

Kurset gir en innføring i flere av de digitale mulighetene som finnes for bransjen, hva begrepene betyr, hva som kreves for å komme i gang og hvilke effekter som kan forventes ved å ta i bruk digitale verktøy. Deltakerne får hjelp til å skape sitt eget digitale veikart.

Målgruppe

Daglige ledere, forretningsutviklere, Prosjektledere, Offentlige og private utbyggere, entreprenører og utbyggere

Kursinnhold

Vi lever i en tid med en rivende teknisk og digital utvikling. Bygg- og anleggsbransjen berøres i like stor grad som andre bransjer og byggherrer, rådgivere og entreprenører møter stadige krav om mer bruk av digitale verktøy. Digitalisering kan gi store effekter, men skaper også usikkerhet og forvirring. Robotisering, BIM, VDC, 4D, 5D og ICE er bare noen av ordene som summer rundt.

På dette kurset får deltagerne en innføring i flere av mulighetene som finnes for bransjen, hva begrepene betyr, hva som kreves for å komme i gang og hvilke effekter som er mulige og kan forventes.

Vi går igjennom aktuelle eksempler og caser og viser hvilke arbeidsmetoder som påvirkes av digitaliseringen. Kurset er utforskende og gir et godt rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Deltagerne får også hjelp til å skape eget digitalt veikart for sin virksomhet eller prosjekt.

Program

Hva er digitalisering i Bygge- og anleggsbransjen? Vi ser på forskjellige muligheter, trender og utvikling.

Temaer vi viser, diskuterer og demonstrerer er:

  • En introduksjon til den digitale bygge- og anleggsbransjen
  • Vi ser på digitale muligheter i:
   • Salg og prosjektutvikling
   • Kalkulasjon
   • Prosjektering
   • Produksjon
   • Administrasjon og oppfølging    
         
  • Vi kommer innom temaer som:
   • 3D BIM – demonstrasjon av gratisversjon av Solibri
   • Virtual Reality og Augmented Reality
   • 4D BIM – fremdriftsplanlegging direkte i 3D-modellen i BIM
   • BIM-kiosker, iPads og touchskjermer som hjelp til visualisering
   • Digitale innkjøp
   • Samhandling i prosjekter
   • Forskjellige digitale planleggingsverktøy
   • Digitale løsninger for oppfølging på byggeplass
   • Utnyttelse av kalkulasjon i gjennomføring
   • Effektiv bruk av MS Office-verktøy som kan erstatte manuelle rutiner
   • Deltagerne lager en digital strategi for sitt selskap slik at de kan starte sin digitale reise på riktig nivå.

Kurssted 

Lean Communications, Hoffsveien 21/23 4. etg., Oslo

Kurset holdes i et av landets fineste BIG-ROOM. Kursrommet inneholder en 5 meter Nureva touchvegg og tre mobile touchskjermer. Utstyret blir brukt aktivt gjennom undervisningen.

Kommentar

Pris for medlemmer av EBA/BNL kr 3750,- og kr 4400,- for ikke-medlemmer.

Kursmateriell: Det vil bli utdelt digitalt kompendium ved oppstart av kurset som det kan noteres i direkte.

Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.