EBA

Innhold

Anleggslederskolen

 • 29. sep 2020til 13. jan 2021
 • Scandic Asker Asker
 • Kr 64 000,- / 72 000,-
 • Påmeldingsfrist 29. august

Kurset tar for seg praktisk ledelse gjennom hele byggeprosessen, og ledes av forelesere som har bred praktisk erfaring og et bredt engasjement.

Byggeleder-/anleggslederrollen er avgjørende for gjennomføringen av et prosjekt, spesielt med tanke på de krevende tider bygg- og anleggsnæringen møter fremover. Kurset vil ikke gi fordypning i alle aktuelle temaer, som det finnes spesialkurs for, men vil ta for seg hele byggeprosessen og sammenhenger i disse.

Målsetning

Målsettingen er å gi bygge- og anleggsledere kompetanse og verktøy til å lede sine prosjekter bedre. Det gis innsikt i  både forberedelse og utførelse og deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.  

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt, samt informasjon om aktuelle lover og viktige bestemmelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:

 • Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
 • Anskaffelser og tilbudsgiving
 • Kalkulasjon og anvendelse av kalkyledata
 • Produksjonsplanlegging
 • Planlegging og oppfølging av kvalitet
 • Operative HMS rutiner
 • Oppfølging av kontrakt og endringer
 • Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
 • Avsluttende aktiviteter i prosjektet
 • Ledelse

Det legges opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon – og det brukes anerkjente metoder og modeller innen ledelse og entreprenørskap. Bruk av oppslagsverk som standarder, publikasjoner inngår også.  Kurset legger opp til at deltager skal se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver som byggfag, ledelse, juss og økonomi. Videre vil det å beherske og anvende de ulike perspektivene som del av egen planlegging og oppfølging. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå. 

Anleggsskolen avsluttes med en 3 timers avsluttende prøve på siste samling.

Varighet
Anleggslederskolen består av 5 samlinger, til sammen 12 dager

Varighet

12 dager over 5 samlinger

Priser

 Pris: Kr 64 000,- for medlemmer av EBA/BNL og kr 72 000,- for andre

 Påmeldingsfrist 29.august 2020

 1. samling: 29. sept - 1. okt 2020

Introduksjon til anleggslederrollen
Entrepriseformer
Prosjektdokumenter og prisgrunnlag (NS 3420)
Prosesskoden
Ledelse- arbeidslederrollen
Oppfølging prosjektdokumenter
Kalkulasjon

2. samling: 20. - 21. oktober 2020
Kalkulasjon
Myndighetskrav Plan- og bygningsloven – teknisk forskrift
Uavhengig kontroll
Produksjonsplanlegging

3. samling: 17. - 19. november 2020
Produksjonsplanlegging
Ledelse i praksis og overordnede mål og strategier
Rigg og drift
Toleransegrenser - NS 3420
Oppfølging av inntekter


4. samling: 15. - 16. desember 2020
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – operative HMS rutiner
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  - Byggherreforskriften
Oppfølging av produktivitet og kostnader
Endringsbehandling iht NS 8405


5. samling: 12. - 13. januar 2021
Kostnadsoppfølging
Økonomi
Risikovurdering
Prosjektavslutning
Produktivitet og tilbakeføring av erfaringstall
Eksamen