EBA

Innhold

Samspillkontrakter - Kristiansund

  • 18. feb 2020
  • Campus F 13 – Fosnagata 13 Kristiansund
  • Kr 3 750 / Kr 4 400
  • Påmeldingsfrist 29. januar

Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

Målsetning 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva en samspillskontrakter kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en teoretisk innføring i hvordan en samspillskontrakt kan bygges og hva den bør innehold, og også en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Målgruppe 

Prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, samt advokater og ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker øket kunnskap om hva samspill innebærer. 

Kursinnhold

Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes. Gjennomgang av EBAs veileder om samspill, med fokus på problemområder og utfordringer

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Utfordringer ved offentlige anskaffelser med fokus på tildelingskriterier
  • Praktisk gjennomgang av samspillsprosessen

Kurset består av både en teoretisk presentasjon noen praktiske oppgaver. 

Varighet

1 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Pris: Kr 3 750 for medlemmer i EBA / BNL. Kr 4 400 for ikke - medlemmer.