EBA

Innhold

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

 • 22. apr 2020
 • Hamar
 • Kr 3 250 / Kr 4100
 • Påmeldingsfrist 31. mars

Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i anskaffelsesregelverket med de nye reglene som gjelder fra 1 januar 2017. Kurset vil ta for seg de viktigste reglene og hovedtemaene med hovedvekt på bestemmelser som vil ha betydning for entreprenører som leverandører til det offentlige - blant annet hvordan unngå avvisning og hvordan vinne konkurransen.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Kursinnhold

Kurset vil behandle følgende temaer:

 • Oversikt over det nye regelverket
 • De ulike konkurranseformene over og under EØS- terskelverdi
 • Krav til leverandøren – kvalifikasjonskriterier
 • Krav til tilbudet – tildelingskriterier
 • Avvisning
 • Avslutning av konkurransen og valg av vinner – evaluering
 • Avlysning og totalforkastelse
 • Tildeling og oppdragsgivers begrunnelsesplikt
 • Klage og erstatning

Kurset gjennomføres med forelesninger og i dialog med kursdeltagerne

Varighet

1/2 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Pris: Kr 3250,- for medlemmer av EBA/BNL og kr 4100,- for andre