EBA

Innhold

NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Oslo

  • 20. okt 2020Kl. 09:00–16:00
  • Næringsivets Hus Oslo
  • Kr 3750,- / 4400,-
  • Påmeldingsfrist 5. oktober

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet. 

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som arbeider med totalentreprisekontrakter.

Kursinnhold

Kurset vil spesielt vektlegge endringene i den nye standarden og de sentrale bestemmelser i denne. Særlig vil vi belyse det som er spesielt ved totalentrepriser, herunder tiltransport, risiko for grunnforhold og byggherrens prosjektering.

Kurset vil gi:

  • Økt kunnskap om totalentreprise og den nye NS 8407, herunder forholdet til NS 8405/3431
  • Økt bevissthet omkring risikobildet i totalentreprise
  • Kunnskap om roller og kommunikasjon i prosjektet
  • Kunnskap om riktig håndtering av endringer
  • Forståelse for fremdriftsstyring og kompetanseheving med hensyn til hvilke rettigheter entreprenøren har
  • Bedre kontraktsgjennomføring, forståelse og fortjeneste i prosjektet.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Deltakerne må ha med standarden til kurset.

Varighet 

1 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Pris: Kr 3 750 for medlemmer i EBA / BNL. Kr 4 400 for ikke-medlemmer.