EBA

Innhold

HMS Konferansen 2020

  • 5. nov 2020

HMS konferansen 2020 arrangeres 5. november - konferansen vil foregå som et digitalt arrangement.

HMS konferansen 5. november 2020 vil bli en streamet digital dagskonferanse.  Covid-19 har gjort 2020 til annerledesåret. Vi ønsker ikke å bidra til økt smittefare, men vi vil fortsatt bidra til kompetanse og inspirasjon i det viktige HMS arbeidet.  Derfor gjennomfører vi i år HMS konferansen som en ren digital konferanse. Vi skal lage en spennende dag med muligheter for deg som deltaker til å engasjere deg selv om vi ikke kan møtes fysisk. 

Les mer om programmet her - HMS konferansen