EBA

Innhold

Byggherreforskriften - Oslo

  • 17. nov 2020Kl. 09:00–16:00
  • Hotell 33 Østre Akers vei 33
  • 3750,-/4400,-
  • Påmeldingsfrist 2. november

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Målgruppe

Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant, koordinator. Videre er det fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Kursinnhold

På kurset gjennomgår vi Byggherreforskriften.
Temaer i forskriften som blir tatt opp på kurset er blant annet:
• Grensesnitt mellom byggherre og entreprenør
• Avtaler mellom partene
• Risikovurdering
• SHA-plan
• Krav til prosjekterende
• Rollekonflikt og kompetanse

Varighet

1 dag 

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen.

Pris: Kr 3 750 for medlemmer i EBA / BNL. Kr 4 400 for ikke - medlemmer.