EBA

Innhold

HMS konferanse for bygg og anlegg - Trondheim

  • 3. mar 2020Kl. 08:00–16:00
  • Scandic Nidelven Trondheim
  • Kr 1250 (inkl. lunsj)
  • Påmeldingsfrist 18. februar

Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim (HiT), Fellesforbundet Trondheim og Arbeidstilsynet inviterer byggebransjen i Trøndelag til årets HMS konferanse. Årets konferanse har blant annet fokus på elementmontasje og oppfølging av fjorårets nye regler for innleie.

Også årets HMS konferanse vil ha et flerdelt fokus. Vi følger blant annet opp fjorårets fokus på hva som skjer etter innføringen av de nye reglene for innleie i byggebransjen .

Vi retter også fokus på montasje av betongelementer. 
Hva er viktig for å sørge for at monteringen skjer i tråd med forutsetningene for dimensjoneringen? Hva er særlig viktig for å unngå personskader under monteringsarbeid? Hva erfarer Arbeidstilsynet i sine tilsyn? 

Vi vil få høre mer om hvordan den nye IA avtalen følges opp med et bransjeprogram for bygg og anlegg. Hva vil det bety for aktørene i bransjen? 

Velkommen til en spennende konferansedag 3. mars!»