EBA

Innhold

Offentlige anskaffelser

Når offentlig sektor kjøper et bygg eller anlegg gjelder lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Regelverket oppstiller plikter for oppdragsgiver ved kunngjøring og utforming av konkurransegrunnlag og ved selve konkurransegjennomføringen.

Regelverket gir også tilbyder rettigheter, herunder klagerett dersom oppdragsgiver gjør feil i anskaffelsesprosessen.

Medlemsbedrifter kan henvende seg til EBA ved alle typer problemstillinger forbundet med offentlige anskaffelser. 

EBA arrangerer kurs i offentlige anskaffelser til medlemsbedriftene. EBA skolerer også offentlige oppdragsgivere. 

I tillegg til å delta i lovarbeid og utvikle veiledning - har EBA direkte dialog med offentlige oppdragsgivere angående gjennomføring av anskaffelser.