EBA

Innhold

Hotellbyggeren - en simulator for byggebransjen

Målsetning

Etter kurset vil du: 

 • Sette opp en taktplan for din bygg-/anleggsplass
 • Styre og kontrollere involverende planarbeid i ditt prosjekt
 • Sikre god fremdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i produksjonen
 • Skape eierskap til prosjekt og planer hos dine samarbeidspartnere

Målgruppe

Kurset krever ingen forkunnskaper. Det passer for alle som jobber i bygg- og anleggsprosjekter, spesielt godt for ledere. Du vil lære hvordan man ved strukturert planlegging og enkel Lean-metodikk kan skape god flyt i prosessene på byggeplass. Dette vil bidra til å redusere antall feil, koordineringsproblemer, logistikkutfordringer, HMS-avvik, krangling og forsinket overlevering i ditt prosjekt.

Kursinnhold

Mange i byggebransjen har «Støpesjuka». Dette fører til byggefeil, koordineringsproblemer, logistikkutfordringer, HMS-avvik, krangling og forsinket overlevering. Med Lean tankesett inn i planlegging lærer man en annen måte å planlegge på slik at man får bedre flyt og oversikt før og under byggetiden.

Derfor lanserer vi nå en ny simulator tilpasset byggebransjen sine utfordringer rundt planlegging og oppfølging, «Hotellbyggeren»

Hotellbyggeren er en simulator som illustrerer utfordringene i et byggeprosjekt og hvordan man kan løse disse ved hjelp av Lean planlegging. Simulatoren har 12 roller og går gjennom 3 omganger.

Dag 1

08:00 Start

 • Introduksjon til Lean ledelse
 • Lean-spill: Runde 1 av «Hotellbyggeren»

11:30 – Lunsj

Prinsipper i Lean Byggeplass:

 • Taktplanlegging
 • Faseplanlegging
 • Soner

Taktplanlegging med øvelse

 • Taktmøter
 • Kontrollområder

16.00 – Avslutning

Dag 2

08:00 – Start

 • Refleksjon dag 1

Runde 2 av «Hotellbyggeren»

 • Fokus på flyt
 • Identifisering av forbedringsområder i spillet
 • Taktstyring

11:30 – Lunsj

Runde 3 av «Hotellbyggeren»

 • Flyt og takt
 • Gruppearbeid i prosjekter
 • Regler for god gjennomføring

16:00 – Avslutning

Tilbakemelding tidligere deltakere: 

"En svært inspirerende, pedagogisk og lærerik øvelse med en meget motiverende, kompetent og erfaren veileder. Spillet gir verdifull innsikt som i betydelig grad kan forbedre den praktiske utførelsen."
Hans Thomas Holm, prosjektsjef i Statsbygg

 

"Jeg hadde hørt at dette var et bra kurs for å skape felles forståelse og begrepsbruk i et team, for eksempel i forbindelse med en oppstartsamling.  Det stemte!"

Hege M. Hage, Jærentreprenør

Det er Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA som arrangerer kurset.  

Kurskomite:

 • Lene Jønsson, EBA
 • Kristin Stømer Frafjord, Kruse - Smith as
 • Haakon Treu Eriksen, Multiconsult
 • Christian Molt Rise, Backe Entreprenør
 • Tor B Mosland, FBA - Tekna

 

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.