EBA

Innhold

Arbeidslederskolen

Kursets mål er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere.

Arbeidslederskolen skal gi formann/arbeidsleder oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper, forståelse av NS 3420 og Prosesskoden. Det legges vekt på produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetsstyring. Foreleserene har bred erfaring og stort  engasjement innen disse områdene.

Målgruppe

Formenn og arbeidsledere

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en formann fra start til slutt i et prosjekt, med innføring i viktige prosjektdokumenter og rammebetingelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:

  • Entrepriseformer og kontraktbestemmelser
  • Prosjektdokumenter og prisgrunnlag
  • HMS
  • Produksjonsplanlegging
  • Kvalitetsstyring
  • Toleransekontroll og dokumentasjon
  • Oppfølging av kontrakt og endringer

Det legges opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon –  med anerkjente metoder og modeller innen ledelse. Bruk av oppslagsverk som standarder, publikasjoner inngår også.  Kurset legger opp til at deltager skal se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver;  ledelse, byggfag, juridisk og økonomisk.  Det legges opp til at deltageren tar i bruk den nye kunnskapen i egen planlegging og oppfølging. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå. 

Kurset avsluttes med en kunnskapstest.

 Kursets varighet:  6 (3 samlinger a 2 dager) dag(er)

Varighet 

Arbeidslederskolen går over 3 samlinger – til sammen 6 dager:

Samling 1: 6. - 7. oktober

Samling 2: 10. - 11. november

Samling 3: 8. - 9. desember 

Samlingene finner sted på Scandic Hotel Asker

Vi anbefaler at deltakerne bygger på med kurset Lederutviklingskurs for bas/formann