EBA

Innhold

Ansvar - etterlevelse av lover og regler

Målsetning

Etter kurset skal dere kunne utarbeide egne
etiske retningslinjer og ha fått trening i å håndtere ulike etiske dilemmaer.

Målgruppe

Kurset kjøres som bedriftsinternt kurs, og som et minimum bør ledere på alle nivåer bør delta på kurset. 

Kursinnhold

EBAs medlemsbedrifter er forpliktet til å ha rutiner for etterlevelse av lover og regler.

Trening i etiske dilemmaer og gode rutiner for etterlevelse viser at din bedrift er opptatt av ansvarlig og etisk adferd. Dere tar ANSVAR.

Gjennom dilemmatrening setter vi fokus på håndtering av vanskelige problemstillinger, og starter gjennom dette en prosess for utarbeiding av eget program for etterlevelse av lover, regler og etiske retningslinjer i din bedrift.

Kurset omhandler også spørsmål som "hva er etikk?", "hva er etiske retningslinjer?" og "hva er god forretningsskikk?"

Som en seriøs og ansvarlig næring ønsker vi å være kompromissløse når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker å rekruttere og beholde de aller beste medarbeiderne. Vi ønsker å samarbeide med leverandører og partnere. Vi ønsker å bidra positivt til miljøet og omverden.

Varighet

1/2 dag 

Kommentarer

Kurset kjøres som bedriftsinternt kurs, og som et minimum bør ledere på alle nivåer delta på kurset.

Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.