HMS risikohåndtering

HMS risikohåndtering på bygg - og anleggsplasser

Målgruppe er produksjonsledere, verneombud og prosjekterende personell i bygg og anlegg

Kurset koster kr 431,- for medlemmer av EBA og kr 479,- for alle andre. Varighet på kurset er 45 minutter.

Kurset er rettet mot produksjonsledere, verneombud og prosjekterende personell i bygg og anlegg. Det gir en innføring i hva risiko er, hvordan risiko håndteres og hvilke verktøy som brukes. Kurset gir også tilgang til verktøymaler som du kan bruke.

Kursinnhold: 

• Risiko = sannsynlighet x Konsekvens
• Det finnes ulike typer risiko, den som gjentar seg og er kjent eller prosjektspesifikk
• Risikoområder
• Hvordan håndtere risiko
• Nyttige verktøy
• Praktisk øvelse


Varighet på kurset er 45 minutter.
Målgruppe er produksjonsledere, verneombud og prosjekterende personell i bygg og anlegg

Kurset koster kr 431,- for medlemmer av EBA og kr 479,- for alle andre.

HMS risikohåndtering på bygg - og anleggsplasser

Kurset er rettet mot produksjonsledere, verneombud og prosjekterende personell i bygg og anlegg. Det gir en innføring i hva risiko er, hvordan risiko håndteres og hvilke verktøy som brukes. Kurset gir også tilgang til verktøymaler som du kan bruke.

Fareblind

Her kan du bestille og gjennomføre kurset Fareblind. Kurset er gratis, men krever at du oppretter en bruker.

Byggenæringens nettskole

Her kan du bestille og gjennomføre kurs på Byggenæringens nettskole