Innhold og etablering av et robust antikorrupsjonsprogram

Siden innføring av de sentrale korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven, har Norge hatt nesten 100 større og mindre straffesaker som dreier seg om korrupsjon

Kurskalender EBA

Få oversikt i kurskalenderen og se når kurset arrangeres neste gang. Flere kurs kan i tillegg arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Alt fra Vannverksaken på Romerike, korrupsjonssakene i kommunal sektor til smøringer i det private næringsliv for å oppnå uberettigede fordeler. Konsekvensene av å bli involvert i korrupsjon er store, og blir virksomheten dømt eller bøtelagt skal virksomheten som hovedregel utelukkes fra offentlige anskaffelser i en periode. Det er derfor helt sentralt at styret forvisser seg om at det drives et godt antikorrupsjonsarbeid, basert på risikovurderinger og tilhørende tiltak for å redusere risiko for involvering.

Målsetning

Etter kurset skal du være i stand til å vite hva korrupsjon er, og kan identifisere risikoer og treffe tiltak mot korrupsjo

  • Styret skal vite hvilke spørsmål de skal stille om selskapets antikorrupsjonsarbeid
  • Styre og ledere skal være i stand til å gjennomføre et eget antikorrupsjonsprogram, eventuelt som en del av eget kvalitets- og/eller annet styringssystem
  • Ledere og medarbeidere i EBAs medlemsbedrifter skal være kjent med innhold i regelverk, bl.a gjennom bruk av EBAs antikorrupsjonsveileder, og ikke minst kunnskap om hvordan man håndterer dilemmaer.

 Målgruppe

  1. Styre, ledere og medarbeidere som forholder seg til offentlige og private krav til forretningsetisk opptreden.
  2. Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Kursinnhold

På kurset vil vi gjennomgå de sentrale kravene på området, og herunder peke på verktøy i EBAs antikorrupsjonsveileder, slik at styret kan stille de rette spørsmål til ledelsen/administrasjonen i virksomheten de har ansvaret for.

Hensikten er å få et interaktivt seminar, hvor deltakerne kan få besvart spørsmål fra egen virksomhet, så som:

  • Hva er korrupsjon og hva er et godt nok antikorrupsjonsprogram?
  • Avklaring mot andre uetiske og ulovlige forhold, herunder hvor går grensen mellom lovlig kundepleie, smøring og korrupsjon?
  • Hvordan skjules korrupsjon i regnskapet, og hva slags stikkprøver kan man foreta, og hva skal det sees etter?
  • Om self-cleaning for å unngå involvering og konsekvenser
  • Særlig om de nye varslingsreglene og personvernspørsmål (GDPR).

Praktiske problemstillinger og dilemmatrening basert på rettspraksis og reelle forhold vil avslutte seminaret.

Kursledere:
Advokat Anders Venemyr, Advokatfirmaet Compliencepartner og Advokat Jan Olaf Dukan, EBA

Varighet 

1/2 dag 

For informasjon om pris, tid og sted
Se kurskalender

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.