Offentlige anskaffelser

Kurskalender EBA

Få oversikt i kurskalenderen og se når kurset arrangeres neste gang. Flere kurs kan i tillegg arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Formål:
Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i anskaffelsesregelverket. Kurset vil ta for seg de viktigste reglene og hovedtemaene med hovedvekt på bestemmelser som vil ha betydning for entreprenører som leverandører til det offentlige - blant annet hvordan unngå avvisning og hvordan vinne konkurransen.

Målgruppe:
Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil behandle følgende temaer:

  • Oversikt over det regelverket
  • De ulike konkurranseformene over og under EØS- terskelverdi
  • Krav til leverandøren – kvalifikasjonskriterier
  • Krav til tilbudet – tildelingskriterier
  • Avvisning
  • Avslutning av konkurransen og valg av vinner – evaluering
  • Avlysning og totalforkastelse
  • Tildeling og oppdragsgivers begrunnelsesplikt
  • Klage og erstatning

Kurset gjennomføres med forelesninger og i dialog med kursdeltagerne eller som webinar/teamskurs

Varighet:

4 timer

For informasjon om pris, tid og sted
Se kurskalender

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.