NS 8407 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser - webinar/nettbasert

Kurskalender EBA

Få oversikt i kurskalenderen og se når kurset arrangeres neste gang. Flere kurs kan i tillegg arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Formål: 
Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Slik kjennskap vil bidra til bedre kontraktsgjennomføring og fortjeneste i prosjektet 

Målgruppe:  
Ledere og andre som arbeider med totalentreprisekontrakter.. 

Kursbeskrivelse: 
Kurset  omhandler sentrale bestemmelser i standarden, med særlig fokus på funksjons- og risikofordeling og håndtering av endringer. 

Kurset vil gi: 

  • Økt kunnskap om totalentreprise og NS 8407 
  • Økt bevissthet om risikobildet i totalentreprise, herunder risiko for prosjektering og grunnforhold 
  • Kunnskap om varsling og riktig håndtering av endringer 
  • Forståelse for fremdriftsstyring og frister 
  • Kunnskap om reglene om overtakelse og sluttoppgjør. 

Kurset gjennomføres på Teams eller Zoom med forelesninger og dialog med deltakerne. 

Deltakerne må ha med standarden til kurset. 

Varighet:  3 timer med innlagte pauser 

For informasjon om pris, tid og sted: 
Se kurskalender 

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.