Kontrakt, endringer og sluttoppgjør - webinar/nettbasert

Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør.

Kurskalender EBA

Få oversikt i kurskalenderen og se når kurset arrangeres neste gang. Flere kurs kan i tillegg arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Formål: 
Hensikten med kurset er å bidra til bedre håndtering av endringer og sluttoppgjør, herunder varsling, frister og dokumentasjon, som vi sikre en bedre prosjektgjennomføring og fortjeneste.  

Målgruppe:  
Ledere og andre som arbeider med prosjektgjennomføring, herunder kalkulatør, controller, innkjøper, prosjektleder og andre medarbeidere. 

Kursbeskrivelse: 
I kurset vil vi gjennomgå følgende temaer:  

 • Kontraktens «fastpunkt»: Hva er avtalt? 
 • Bevissthet rundt samtlige kontraktsdokumenter, med rettigheter og forpliktelser 
 • Forståelse og håndtering av funksjonsfordeling og risiko 
 • Betydning av entrepriseform (total- eller utførelsesentreprise) 
 • Modeller for vederlag 
 • Spesielle kontraktsbestemmelser, organisering av prosjektet (org. kart) 
 • Overføring av forutsetninger fra kalkyle til prosjekt 
 • Endringshåndtering: Varsling og dokumentasjon 
 • Back to back – forholdet til kontrakt med underentreprenører 
 • Sluttoppgjør- regler og praktisk håndtering 
 • Søksmålsfrist og tvistehåndtering 

Kurset gjennomføres på Teams eller Zoom med forelesninger og dialog med deltakerne. 

Varighet: 3 timer med innlagte pauser 

For informasjon om pris, tid og sted: 
Se kurskalender 

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.