Entreprisekontrakter

Kurs i entreprisekontrakter med særlig fokus på praktiske eksempler. Utførelsesentrepriser: NS 8405/15 og NS 8406/16 og Totalentrepriser: NS 8407/17

Kurskalender EBA

Få oversikt i kurskalenderen og se når kurset arrangeres neste gang. Flere kurs kan i tillegg arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Målsetning 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskap om bruk av de ulike standardkontraktene som regulerer begge entrepriseformer. Det vektlegges spesielt entreprenørens risiko og rettigheter i kontraktene.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som arbeider med entreprisekontrakter, med særlig fokus på prosjektledelse. 

Kursinnhold

Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter med fokus både på NS 8405 og NS 8407. Kurset legger spesielt vekt på gjennomgang av praktiske eksempler og realistiske case.

 Kurset vektlegger særlig:

Kjennskap til de ulike entrepriseformene, kontrakter og risikofordeling. Vi gjennomgår

  • Partenes risiko og ytelser
  • Håndtering av endringer
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og dagmulkt
  • Mangler og reklamasjon

Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, og diskusjoner.

Deltakerne bør ha med standardene (NS 8405 og NS 8407) til kurset hvis dere har tilgang til disse.

Varighet

1 dag 

For informasjon om pris, tid og sted
Se kurskalender

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.