Byggherreforskriften

Kurskalender EBA

Få oversikt i kurskalenderen og se når kurset arrangeres neste gang. Flere kurs kan i tillegg arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og plikter i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Målgruppe

Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant og koordinator.

Kursinnhold

På kurset gjennomgår vi hele Byggherreforskriften med spesielt fokus på:


• Forskriftens anvendelsesområde
• Aktørenes roller og ansvar
• Byggherrens hjelpere
• Risikostyring
• SHA plan
• Relevant rettspraksis

Et læringsmål er:

At deltakerne kjenner de ulike aktørenes oppgave og plikter.

At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen

At deltakerne vet forskjell på hva som skal inn respektivt i tilbudsgrunnlaget og SHA-planen.

Varighet

1 dag 

Kommentarer

For informasjon om pris, tid og sted
Se kurskalender

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.